Wykres Punktowo-Symboliczny

Wykres punktowo-symboliczny, chociaż na pierwszy rzut oka może wydawać się nieczytelny jest jedną ciekawszych technik analizy wykresu. Składa się X oraz O, gdzie X przedstawia wzrosty, natomiast O odzwierciedla spadki o odpowiednią wcześniej ustaloną wielkość.

Technika ta ma wiele zalet w porównaniu do wykresów słupkowych czy świeczkowych, ponieważ pozwala wyeliminować krótkotrwałe oraz nieznaczące ruchy, które mogą sprawiać, że wykres może wydawać się nieczytelny. Dodatkowo eliminują czynnik czasu, gdyż pozioma oś nie ma stałej wielkości zmian, a zależy od kształtowania się cen.

Wykres punktowo-symboliczny

Aby zbudować wykres punktowo-symboliczny należy najpierw określić kilka elementów. Pierwszą z nich jest wielkość ruchu, który uznajemy za istotny. Jest to tak zwana wielkość kratki. W trendzie wzrostowym, aby został uformowany nowy X, cena musi wzrosnąć, co najmniej o wielkość kratki do góry. W trendzie spadkowym cena musi natomiast spaść o wielkość kratki, aby na wykresie pojawił się nowe O.

Kolejnym ważnym elementem jest wielkość Odwrócenia, czyli minimalna zmiana ceny, po której trend zmienia się ze wzrostowego na spadkowy lub ze spadkowego na wzrostowy. Najczęściej przyjmuje się, że wartość odwrócenia jest 3-krotnie większa od wartości kratki.

W przypadku wykresów punktowo-symbolicznych nie jesteśmy w stanie określić czasu trwania danej kolumny. Może ona zarówno reprezentować dzień jak i miesiąc. Sytuacja ta jest szczególnie widoczna podczas silnych trendów, gdzie przy trendach wzrostowych bez większej korekty tworzą się jedynie pionowe X, natomiast przy silnych trendach spadkowych pionowe O. Możliwa jest również sytuacja, że przez bardzo długi okres podczas trendów horyzontalnych o wąskim przedziale wahań nie wytworzy się żaden nowy znak na wykresie.

Analiza wykresów punktowo symbolicznych jest prawie identyczna jak dla wykresów słupkowych, liniowych, czy też świecowych, gdyż tak samo na wykresie widoczne są istotne poziomy wsparcia, oporu oraz podstawowe formacje.

Czytaj także:

Wykresy Świecowe