Wykresy Świecowe

Analiza wykresów świecowych bazuje na doświadczeniach japońskich inwestorów, którzy już od wielu wieków podpierali się tą techniką próbując przewidzieć, co będzie się działo na rynkach finansowych.

Zaletą wykresów świecowych w porównaniu do wykresów liniowych jest większa liczba informacji, które nam wykresy te przekazują. Po za poziomami zamknięcia, wiemy również jak kurs danego instrumentu się kształtował w danym okresie czasowym.

Wykresy świecowe często też dają nam dużo wcześniej sygnały odwrócenia, czy tez kontynuacji trendu, niż wykresy liniowe.

Według zwolenników wykresów świecowych jedna świeca lub ich kombinacja jest w stanie pokazać psychologię uczestników rynku, stosunek popytu i podaży oraz ich siłę”

Budowa wykresów świecowych

Przyjrzyjmy się, więc na początku jak buduje się wykresy świeczkowe. Podstawową ich częścią jest korpus, który pokazuje jak kształtowała się cena od otwarcia do zamknięcia. Czarny kolor świecy oznacza, że cena otwarcia była wyższa od ceny zamknięcia. Biały korpus oznacza, że cena otwarcia była niższa od ceny zamknięcia. Nad oraz poniżej korpusu widoczne są wypustki, które wskazują nam ekstrema cenowe, podczas badanego okresu. Wypustki te są nazywane cieniami.

Analiza Techniczna - Wykresy świecowe

Wykresy świecowe sporządzać można dla dowolnego przedziału czasowego. Jeżeli weźmiemy wykresy 60 minutowe to będziemy widzieć ceny otwarcia, zamknięcia, najwyższy i najniższy poziom w danej godzinie. Jeżeli używać będziemy wykresów świecowych dla okresu tygodniowego to poznamy poziom otwarcia, zamknięcia oraz ekstrema cenowe od poniedziałku do piątku.  

Zaletą wykresów świecowych w porównaniu do wykresów liniowych jest większa liczba informacji, które nam wykresy te przekazują. Poza poziomami zamknięcia, wiemy również jak kurs danego instrumentu się kształtował w danym okresie czasowym. Wykresy świecowe często też dają nam dużo wcześniej sygnały odwrócenia, czy tez kontynuacji trendu, niż wykresy liniowe.