ROS – Wskaźnik Rentowności Sprzedaży (Return on Sales)

Wskaźnik rentowności sprzedaży ROS pokazuje nam ile każda złotówka sprzedaży generuje zysku netto, który zostaje w firmie. Wskaźnik ten często też spotkać pod nazwą marża zysku netto.

Jest to jeden ze sposobów mierzenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jego wzrost oznacza, że spółka uzyskuje wyższą efektywność, a jej sytuacja się poprawia. Z kolei spadek ROS może oznaczać pogorszenie efektywności  i konkurencyjności firmy.

ROS – Wskaźnik Rentowności Sprzedaży

Przykładowo jeżeli spółka generuje 100 milionów przychodów rocznie i uzyskuje zysk netto na poziomie 5 milionów to wskaźnik ROS w tym wypadku wyniesie 5%.

ROS najczęściej służy do porównania firm z tej samej branży. Możemy w ten sposób znaleźć przedsiębiorstwo, które najefektywniej jest w stanie zarządzać swoją sprzedażą i uzyskiwać tym samym wyższą rentowność. Taka spółka posiada wtedy ewidentną przewagę nad jej konkurencją. Wyższa rentowność z kolei powinna przełożyć się na większe bezpieczeństwo, większe zyski oraz większą szansę na wypłatę dywidendy.

W wielu źródłach, w szczególności anglojęzycznych, ROS jest definiowany jako stosunek zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży. W Polsce taki wskaźnik funkcjonuje pod nazwą marża zysku operacyjnego. Jednak takie liczenie wskaźnika nie pokazuje pełnej sytuacji finansowej firmy, gdyż nie uwzględnia kosztów finansowania przedsiębiorstwa.

Może więc się okazać, że marża zysku operacyjnego jest dodatnia, a marża zysku netto jest ujemna. Oznaczać to będzie wtedy, że chociaż sprzedaż sama w sobie jest rentowna to jednak koszty finansowania przedsiębiorstwa konsumują cały zysk.

Z drugiej jednak strony marża zysku netto czyli nasz analizowany ROS może być zaburzona przez zdarzenia jednorazowe, które mogą istotnie wpłynąć na cały wynik netto. Wystarczy, że spółka przeszacuje wartość jakiś istotnych aktywów i zaksięguje z tego tytułu dużą stratę. Wtedy marża zysku netto znacząco spadnie, podczas gdy marża zysku operacyjnego będzie wciąż na stabilnym poziomie.

Wskaźnik ROS należy więc używać jako jeden z elementów analizy. W połączeniu z analizą płynności, czy zadłużenia może nam wiele powiedzieć o kondycji spółki.  

Przeczytaj także:

ROA – Wskaźnik Rentowności Aktywów

ROE – Wskaźnik Rentowności Kapitałów Własnych