ROE – Wskaźnik rentowności kapitału własnego

ROE (Return on Equity) to wskaźnik mierzący stopę zwrotu z kapitału własnego. Liczy się go jako stosunek zysku netto do kapitałów własnych firmy. Wartości podajemy w procentach.

Wskaźnik mierzący stopę zwrotu z kapitału własnego ROE (Return on Equity)

Wskaźnik ten pokazuje nam jaką rentowność uzyskują właściciele przedsiębiorstwa z kapitału, który zainwestowali w dane przedsiębiorstwo. Jeżeli przykładowo kapitał własny firmy wynosi 1 milion PLN, a zysk netto 100 tys. to rentowność kapitału własnego wyniesie 10%.

Wyższe ROE z reguły jest korzystne dla firmy. Oznacza to, że spółka generuje wysokie zyski w stosunku do zainwestowanego kapitału. Na wskaźnik ten warto jednak spojrzeć jak zmieniał się na przestrzeni lat i czy spółka poprawiła swoją efektywność działania.

ROE można też wykorzystywać do porównania efektywności dwóch lub więcej ilości firm z tej samej branży. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższą marżę osiąga przedsiębiorstwo i najczęściej oznacza to lepszą efektywność zarządzania. Jednak trzeba być ostrożnym w analizie

Analizując wskaźnik ROE należy zestawić go także z innymi danymi finansowymi, takimi jak zadłużenie, płynność finansowa a także ogólna rentowność aktywów ROA. Wysokie ROE może często wynikać z dużego zadłużenia przedsiębiorstwa i wykorzystywania znaczącej dźwigni finansowej.

W takiej sytuacji w przypadku dekoniunktury firma może mieć większe problemy niż firma, która co prawda osiąga niższe ROE, ale za to nie korzysta z kapitału wewnętrznego.

Porównajmy dwie. Firma A osiąga ROE na poziomie 20% i ROA na poziomie 2%, a firma B ma ROE na poziomie 10% i ROA na poziomie 10%.

Z tego zestawienia wynika, że firma A mimo, że generuje wyższą rentowność z zainwestowanego kapitału, to ogólna efektywność przedsiębiorstwa nie jest wysoka. Wynosi jedynie 2%. Firma ma duże zadłużenie, więc musi się uporać z kosztami finansowania.

Z kolei firma B ma identyczne ROE jak i ROA co oznacza, że jej kapitał własny jest równy całości aktywów. Spółka nie posiada żadnego zadłużenia i generuje przyzwoitą rentowność na poziomie 10%.

Jeżeli więc koszty finansowania by znacząco wzrosły i dodatkowo pojawiła się dekoniunktura w branży istnieje dużo większe prawdopodobieństwo, że to właśnie spółka B wyjdzie z tej sytuacji obronną ręką.

Dlatego ROE podobnie jak i każdy wskaźnik finansowy ma swoje ograniczenia i nie powinien być analizowany pojedynczo. W połączeniu z innymi danymi finansowymi może stanowić cenne źródło informacji o firmie

Przeczytaj także:

Wskaźnik rentowności Aktywów ROA